KIRJA

SUKELLA HYPERTODELLISUUTEEN!

Kirjassa FT Johanna Blomqvist hahmottaa uudenlaisen, tieteellisesti perustellun ja henkisen elämän lainalaisuuksia uudella tavalla avaavan käsityksen todellisuudesta. Uusi todellisuuskäsitys kiteytyy viiteen periaatteeseen, jotka jo huomaamattamme hallitsevat elämäämme. Ajattelun ja toiminnan rakentaminen tietoisesti näiden periaatteiden varaan on askel hypertodellisuuteen: uuteen ymmärrykseen todellisuudesta, jossa olet olemassa ja merkittävä osa kaikkeutta. 

Yhä vallitseva reduktionistinen materialistinen maailmankuva on ollut murenemassa jo yli sata vuotta. Kvanttifysiikka toi mukanaan mullistavia ajatuksia, jotka muun muassa kyseenalaistivat ymmärryksen vaikutuksestamme: havainto vaikuttaa väistämättä siihen mitä tarkastellaan. Onko objektiivista todellisuutta edes olemassa ja mikä on oma roolimme? Onko meidän muutettava käsitystämme todellisuudesta?

Halu ymmärtää todellisuutta oli syitä, miksi FT Johanna Blomqvist aikoinaan kiinnostui fysiikasta. Kirjassaan hän tutkii todellisuuden luonnetta ja ihmisen osaa eri hypoteesien, dokumentoitujen tapausten ja uusimpien, tieteen rajamaillakin, tehtyjen tutkimusten kautta yhdistäen näitä ennennäkemättömällä tavalla. Kirjassa pohditaan myös aikaa, synkroniteettia, vapaata tahtoa sekä tieteen ja henkisyyden yhteyttä. Kaikki nämä yhdessä paljastavat todellisuudesta piirteitä, jotka ehkä sittenkin on mahdollista ymmärtää samassa mallissa.


Blogeja ym. Hypertodellisuudesta

BLOGI: Unelmientoteuttaja Hypertodellisuudesta

BLOGI: Kirjailijanblogi Hypertodellisuudesta

BLOGI: Mirka Tuovinen kirjasta blogissaan